Pan Mateusz z nałożonych zadań wywiązywał się sprawnie i terminowo. Wyróżniał się umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Wzorowo wypełniał wszystkie powierzone mu zadania, cechując się sumiennością, rzetelnością i dbałością o dobry wizerunek firmy.